!CORONAVIRUS! Louvers engagement tegen Covid-19

Mesure de prévention et de sécurité covid-19

Uiteraard neemt Louvers de Coronaproblematiek uiterst ernstig !  Louvers heeft een reeks maatregelen toegepast om de veiligheid van haar klanten, haar partners, leveranciers en eigen medewerkers te waarborgen.

Bij het opstellen van die maatregelen heeft  Louvers rekening gehouden met de volgende imperatieven :

 • De veiligheid van de Louvers-medewerkers
 • Regeringsbeslissingen en in het bijzonder de richtlijnen van de “National Security Council (CNS)”
 • De veiligheid van onze partners
 • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Op basis van deze overwegingen zijn de volgende reeds vigerende beslissingen en maatregelen genomen.

 1. Informatie
  • Op basis van de evolutie van de situatie, worden onze medewerkers regelmatig accuraat geïnformeerd omtrent de maatregelen die Louvers neemt.
  • De doorgangen in het bedrijf zijn voorzien van displays met de strikt te volgen veiligheids- en hygiënevoorschriften.

2. Algemeen

Bij ziekte of bij gebeurlijke symptomen, is thuis blijven verplicht.
Essentiële hygiëneregels moeten steeds gerespecteerd worden :

 • Respect voor de sociale afstand van 1,5 m
 • Het regelmatig wassen van de handen met water en zeep
 • Niezen of hoesten in elleboog
 • Geen handen schudden

Hydro-alcoholische gels zijn aanwezig en aan iedereen uitgedeeld (kantoren, werkplaatsen en voertuigen).
Mondmaskers en handschoenen zijn beschikbaar voor het personeel

3. Op werf

Mondmaskers, veiligheidsbrillen en handschoenen zijn voorradig, beschikbaar

Louvers neemt per uit te voeren interventie of plaatsing contact op met de verantwoordelijke projectleider / algemeen aannemer / werfleider om op de hoogte te worden gesteld van de geldende regels en richtlijnen op de bouwwerf.

De sociale afstand (> 1,5 m) op de bouwwerf, tussen de verschillende intervenanten moet altijd worden ge garandeerd – Deze interventies worden gecoördineerd door de sitemanager van de klant.

3.1. Louversmedewerkers, plaatsers, techniekers op de werf

• Voor het vertrek op locatie wordt de temperatuur van elke medewerker, plaatser, technieker verplicht ge controleerd.
• Ter plaatse, op de werf kunnen zij de werken uitvoeren zolang de social distancy van min 1.5 m door iedere aanwezige plichtsgetrouw wordt nageleefd.
• Site meetings met externe partijen worden zoveel mogelijk georganiseerd via digitale ondersteuning.

3.2 Op de baan

• De Louversmedewerkers beschikken per verplaatsing over een passend attest die hun aanwezigheid op de weg rechtvaardigt.
• Verplaatsingen met 2 of meerdere personen gebeuren steeds in afzonderlijke wagens.
• Hydroalcoholische gel is aanwezig in elk voertuig.
• Onze medewerkers rijden met de ruiten gedeeltelijk open voor een goede ventilatie.
• Het wageninterieur wordt dagelijks gedesinfecteerd.

3.3 Materiaal

• Hydroalcoholische gel is beschikbaar in elk voertuig.
• Op de thuislocatie zijn maskers, veiligheidsbrillen en handschoenen voorradig en beschikbaar voor alle personeel
• Het gereedschap is individueel en persoonlijk toegewezen. Deze worden net als de werktafel regelmatig ver plicht gedesinfecteerd door de gebruiker. (Reiniginsproducten, ontsmettings- en bleekmiddel).
• Plaatsingen die gebeuren met Louvers-stelling of hoogtewerker worden uitgevoerd door 2 personen :
Plaatsing : 1 persoon op stelling of hoogtewerker
Stelling : 1 persoon voor het aanreiken van het materiaal
Hoogtewerker : 1persoon op de grond voor urgentie-ingreep en aanreiken materiaal

3.4 Specifieke maatregelen betreffende de installatie van zonwering

• Elke zonwering wordt slechts geplaatst indien onze techniekers beschikken over de minimale veiligheidsafstand (1,50 m)
• Indien het om welke reden ook onmogelijk is, om binnen die verplichte veiligheidsafstand te werken, zal de
plaatsing worden uitgesteld naar een latere datum .
• Opmetingen worden uitgevoerd door één persoon met in achtname van de veiligheidsafstand (1,50 m)

3.5 Op werf

• Naleven van alle veiligheidsborden aangebracht door de aannemer.
• De sociale afstand (> 1,5 m) op de bouwwerf, tussen de verschillende intervernanten moet altijd worden gega randeerd. Deze interventies worden gecoördineerd door de sitemanager van de klant.
• Toegangen / uitgangen / trappenhuizen, …:
Respecteer steeds een afstand van meer dan 1,5 m – Wees hoffelijk !
• Bespreking omtrent het werk met documenten en/of plannen : houd rekening met een afstand van meer dan 1,5m. Geef de voorkeur aan buitenwerk. Er worden geen fysieke objecten verzonden.
• Ter plaatse nuttigen de arbeiders om beurt en afzonderlijk hun maaltijd.
• Het gebruik van toiletten: maximum 1 persoon aanwezig. Handen wassen is verplicht zowel voor als na het ge bruik van het sanitair.

4.Productie: Voor de productiemedewerkers

• Het dragen van een stoffen masker (comfortmasker) is verplicht in alle lokalen alsook in de productieafdelin gen;
• Ze werken allemaal op afstanden groter dan 1,5 m.
• Hydro-alcoholische gels zijn voorzien bij elk werkstation.
• Mondmaskers, veiligheidsbrillen en handschoenen zijn voorradig en beschikbaar.
• Het gereedschap is individueel en persoonlijk toegewezen. Deze worden net als de werktafel regelmatig verplicht gedesinfecteerd door de gebruiker. (Reiniginsproducten, ontsmettings- en bleekmiddel) • De maaltijden die intern worden genuttigd met eigen bestek, gebeuren in afzonderlijke ruimtes, individueel en om beurt. Het bestek wordt verplicht thuis gereinigd. Het is ten strengste verboden etensresten, bestek of ver pakkingen achter te laten in de lokalen.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de koelkasten.
• Het gebruik van toiletten: maximum 1 persoon aanwezig. Handen wassen is verplicht zowel voor als na het gebruik van het sanitair.
• Leuningen en deurgrepen worden meermaals elke dag gedesinfecteerd.
• Vorkliften en transpalletten worden dagelijks gedesinfecteerd.

5. Kantoor: Voor de kantoormedewerkers

• Het dragen van een stoffen masker (comfortmasker) is verplicht in alle lokalen alsook in de poductieafdelingen ;
behalve in die waar u alleen bent.
• Onze kantoormedewerkers zijn verplicht thuis te werken.
• Bij hun uitzonderlijke, noodzakelijke aanwezigheid zal per bureel slechts één persoon worden toegelaten.
• De “social distancy” van 1,5 m moet altijd en overal gerespecteerd worden, zonder uitzondering !
• Vergaderingen moeten telefonisch of via videoconferentie plaatsvinden.
• Deurgrepen en leuningen worden meermaals elke dag doeltreffend gedesinfecteerd.